top of page

Design là của bạn!

Bạn không tìm thấy một design nào cụ thể cho chiếc custom in-ears?

Chúng tôi đề cao tính thủ công và cá nhân hóa, mỗi chiếc custom in-ears là độc bản về màu sắc, thiết kế và hình thái của khuôn tai người. Vậy nên chúng tôi để ở đây một vài hình ảnh để bạn có thể cùng tôi lên ý tưởng cho chiếc custom in-ears của bạn.

Hãy cùng tạo nên nó cùng tôi!

DSCF8011.JPG
IMG_1069.jpeg
3B270B5B-3DC6-42D5-BB15-8538C6D426B9.jpg
IMG_6230.JPG
Design.jpg
338383785_761946338709285_7333213033207379859_n.jpg
Design.jpg
DSCF7481.jpg
IMG_0937.jpg
bottom of page